Võhandu (perekonnanimi)

perekonnanimi

Võhandu on eesti perekonnanimi.

Perekonnanime Võhandu (Wöhando) on antud Sõmerpalu mõisas Urvaste kihelkonnas Võrumaal. Nimede eestistamisel määrati Võhandu uueks perekonnanimeks isikutele, kelle perekonnanimi oli Bergfeld ja Schleicher. Riho Võhandu palvel kanti Võhandu perekonnanimede kaitseregistrisse nr. 218 all.

2017. aasta 1. jaanuari seisuga on perekonnanimi Võhandu Eestis 8 mehel ja 13 naisel.