Võõrpuu on nimetus nendele mingis paigas kasvavatele puuliikidele, mis pole pärismaised.

Eestis on enamkasvatatavateks võõrpuuliikideks lehised, harilik hobukastan, suurelehine pärn, nulud jt.

Eesti looduskaitseseadus keelab võõrpuuliikide istutamise metsa (välja arvatud ministri poolt sätestatud erandite puhul).

Vaata ka muuda