Värviesitus (ingl k colour rendering) on mingit liiki valguse mõju esemete värvimuljele, kui seda (teadlikult või mitteteadlikult) võrreldakse värvimuljega, mis tekib nende valgustamisel standardvalgusliigiga. [1]

Värviesitus on valguse kvaliteedi näitaja. Kõiki spektrivärve sisaldav valgus laseb esemeid paista loomulikes värvides – värviesitus on optimaalne. Kui valguses mingi spektriosa puudub, paistavad eseme sellele osale vastavad värvid hallina või tuhmina.

Lambi värviesitust väljendab arvuliselt värviesitusindeks CRI (Color Rendering Index), mille maksimaalväärtus 100 vastab loomulikule värviesitusele, nagu näiteks päikesevalguse korral. Kui nägemistöö nõuab värvide õiget tuvastamist, peab värviesitusindeks olema vähemalt 80–90.

Mingi valguse värviesitusindeks määratakse kaheksa testvärvinäidisega võrdlemisel saadud eriindeksite keskväärtusena. Väljatöötamisel on üheksa näidisega süsteem CQS (Color Quality Scale).

Värvieristus eri valgusallikate puhul
Valgusallikas Värviesitusindeks
Hõõglamp, halogeenlamp 100
Leedlamp 75–95
Metallhalogeniidlamp >90
Kompaktluminofoorlamp 80–90
Luminofoorlamp (toru) 60–75
Kõrgrõhu-elavhõbelamp 40–60
Naatriumlamp 20–40
Madalrõhu-naatriumlamp <20

Värvitemperatuuriga on värviesitusindeksil vaid kaudne seos. Liiga madala värvitemperatuuriga (punaka valgusega) valgusallika korral pole hea värviesitus siiski võimalik, sest lühemalaineline spektriosa on nõrgalt esindatud.

Viited

muuda
  1. Eesti standard EVS-EN 12665:202. Valgus ja valgustus: Põhioskussõnad ja valgustusnõuete valiku alused