Väo kalmed on Tallinna idaosas asuvad kalmed, mis pärinevad nooremast rauaajast. Kalmed koosnevad kivikirstkalmetest ja ühest laevkalmest. See laevkalme on Mandri-Eesti ainus teadaolev laevkalme.[1]

Viited muuda

  1. Tallinna entsüklopeedia. II köide N–Ü. Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastuse AS, 2004. Lk 340