Välisministeerium (üldmõiste)

Välisministeerium on riigi välissuhetega tegelev valitsusasutus. Välisministeeriumi tegevusvaldkond hõlmab riigi osalust rahvusvahelises suhtluses, välismajanduse soodustamist ja oma riigi kodanike kaitset välismaal. Välisministeeriumi haldusalas on riigi saatkonnad välisriikides (diplomaatiateenistus) ning suhtlus välisriikide saatkondadega koduriigis, samuti konsulaarteenistus.

Välisministeeriumide loend

muuda