Väike-Maarja põllumeeste konvent

Väike-Maarja põllumeeste konvent asus Väike-Maarja alevikus.

Konvendi tegevus- ja valimispiirkonda kuulusid Vao ja Assamalla vald.

Konvendi juhatus: esimees August Malla, Johannes Sakk, Johan Kaarma.

Konvendi poolt valitud Põllutöökoja liige: Eduard Tammaru.

Konvendi liikmed: Lembit Reitel, Gustav Komp, Roland Kaber, Aleksander Voolmaa, Heinrich Lutsik, Evald Mäesalu, Voldemar Kiisk, Oskar Siipan, Jaan Roosaar, Karl Laanemets, Jakob Kübarsepp, Jakob Rebane (seltskondlikkude organisatsioonide poolt), Aleksander Vatsel (ühistegeliste asutiste poolt), Amanda Koonukõrb (maanaiste poolt).

1936. aastal oli konvendi piirkonnas 1547 valimisõiguslikku majapidajat, nendel kokku 2845,56 puhaskasurubla, maad 33 343 hektarit.