Väärtushinnangute muutumine

Väärtushinnangute muutumine (inglise values shift) on ühiskondlike ja individuaalsete normide ja väärtuste (väärtushinnangute) muutumine[viide?].

Mõistest räägitakse eriti jätkusuutliku arengu kontekstis, sest väärtushinnangute muutumine on inimeste keskkonnateadvuse ja käitumise muutumise oluline eeldus[1].

Väärtushinnangute muutumist on käsitlenud Ronald Inglehardt. Tema teooria (Inglehardti teooria) kohaselt peavad inimesed saavutama teatud turvatunde (milles on olulisel kohal seni valdavalt looduse utilitaarse ekspluateerimisega seostunud materiaalne heaolu ehk jõukus), et tähtsustada nn postmaterialistlikke väärtusi, mille hulka kuulub ka vajadus säästa ja säilitada looduskeskkonda. Siinkohal on vajaliku materiaalse heaolu taseme täpne määratlemine vaieldav[1].

Väärtushinnangute muutumine väljendub varem ebatavalistena tundunud ideede (nagu orjatööjõu kaotamine, naistele hääleõiguse andmine, loomadele õiguste omistamine) tunnustamises enesestmõistetavate reeglitena[1]. Säästev areng eeldaks õiglase kaubanduse, eetilise investeerimise, keskkonnahoidliku eluviisi, põlvkonnasisese ja põlvkondadevahelise õigluse jms väärtuste juurdumist ühiskondlike normidena[1].

Vaata kaRedigeeri

ViitedRedigeeri

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 Säästva arengu sõnaseletusi. Säästva Eesti Instituut, SEI Tallinn. [1] (vaadatud 04.09.2012)