Uus Elu (Rakke)

Uus Elu oli Rakkes 9. juunist 1951 kuni 12. detsembrini 1953 ilmunud eestikeelne ajaleht, Rakke Masina-Traktorijaama poliitosakonna häälekandja.

Ajaleht ilmus kaks korda nädalas.