Vöötorav urust väljumas

Urg on pinnases asuv koopakujuline looma, linnu või kala püsielupaik.