Uno Raimond Pilvre

Uno Raimond Pilvre ka Pilvre Unn (16. august 1927 Tallinn1. juuni 1991 Tallinn) oli Eesti füüsik ja pedagoog.[1]

EluluguRedigeeri

Uno Raimond Pilvre oli ametniku poeg.[1]

Lõpetas 1947 Tallinna Elektromehaanika Tehnikumi, 1953 Tallinna Polütehnilise Instituudi (TPI) mehaanikateaduskonna insener-elektrikuna, aspirantuuri 1958; füüsika-matemaatikakandidaat (1966, Eesti Teaduste Akadeemia), väitekiri käsitles alumiiniumi ja vase plastilist survedeformatsiooni madalal ning toatemperatuuril ja seismisel. 1967 täiendas end Moskva Ülikooli füüsika osakonnas. Oli 1947 Eesti NSV TA Geoloogia Instituudi laborant, 1952–54 (õpingute ajal) TPI füüsika kateedri vanemlaborant, 1958–61 assistent, 1961–67 vanemõpetaja, 1967–69 TPedI füüs-mat-kateedri dotsent kohusetäitja, 1969–74 dotsent, 1974–84 NSVL Ped Akad Kutsehariduse Teadusliku Uurimise Instituudi vanemteadur, 1984 Eesti NSV Riikliku Kutsehariduse Komitee õppemetoodika kabineti vanemmetoodik, 1985–89 informaatika ja arvutustehnika labori juhataja, 1989–91 tootmis-varumiskooperatiivi "Ester" teaduslik konsultant. Koostanud õppevahendeid füüsika, liikluse jm kohta, tõlkinud füüsika õpiku tehnikumidele.[1]

TeadustööRedigeeri

Uurimisvaldkonnad: metallofüüsika (sh metallide erosioonkulumise mikromehhanismid), õpetamise metoodika, eriti tehniliste õppevahendite kasutamine õppetöös. NSV Liidu ja Eesti NSV rahvamajanduse saavutuste näituste diplomid ja preemiad, NSVL Rahvamajanduse Saavutuste Näituse hõbemedal. Umbes 50 teadustrükist, 2 autoritunnistust.[1]

ViitedRedigeeri

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 Eesti teaduse biograafiline leksikon, 3. köide

TeoseidRedigeeri

  • Системный подход к оснащению кабинетов (kaasautor). // Тезизы респ. конф. по проблемам дидактики. Tallinn, 1978
  • Применение графопроектора в комплексе с другими средствами обучения. // Tallinn, 1979
  • läti k 1984
  • О сферических образованиях на поверхности износа металла (kaasautor). // J. Wear 53 (1979).

KirjandusRedigeeri

  Käesolevas artiklis on kasutatud "Eesti teaduse biograafilise leksikoni" materjale.