Universaalne arhiveerimismoodul

Universaalne arhiveerimismoodul (UAM) on rahvusarhiivi loodud tarkvaraline abivahend elektroonilistest dokumendihaldussüsteemidest (EDHS) eraldatud digitaaldokumentide arhiveerimise ettevalmistamiseks ja avalikku arhiivi edastamiseks.

UAM-i esimene versioon valmis 2008. aasta lõpus ning seda on igapäevasest kasutamisest tulenevast tagasisidest johtuvalt mitu korda täiendatud.

UAM võimaldab taaskasutada EDHS-is loodud metaandmeid arhiivikirjelduse koostamisel, täita puuduvad metaandmed, kontrollida failivormingute vastavust arhiivivormingutele, võimalusel viia mittevastavs vormingus failid sobivasse vormingusse, eraldada dokumendid ja metaandmed arhiivipüsival kujul edastamiseks rahvusarhiivi digiarhiivi.

Eksporditud dokumente on arhivaaril võimalus iseseisvalt, ilma infotehnoloogia spetsialistide abita täiendavalt kirjeldada ja korrastada ning kontrollitud kujul X-tee kaudu Rahvusarhiivi digitaalarhiivi vastuvõtumoodulisse edastada.

VälislingidRedigeeri