Tuupimine

Tuupimine on õpitava meeldejätmine selle sisust aru saamata või seda teiste teadmistega seostamata.