Turniir (võitlusmäng)

Turniir oli rüütlite sõjaline võitlusmäng. Hiliskeskajal pidasid turniire ka linnakodanikud.

Turniiri kujutis Codex Manesses (14. sajandi algus)