Turhan Hatice Sultan

Turhan Hatice Sultan (16274. august 1683) oli sultan Ibrahimi naine ja Mehmed IV ema. Tema ja Ibrahimi ema Kösem Sultan olid oma poegade valitsusaegadel sultanite kaasvalitsejad ja omasid tegelikku kontrolli Osmanite riigi valitsemise üle. Turhan Hatice oli ainus naine osmanite ajaloos, kes jagas seaduslikult võimu sultaniga, kuigi reaalselt kandis ta oma poliitilise võimu üle suurvesiirile, kelle kaasabil kontrollis riiki. Selle tulemusena sai Turhan üheks silmapaistvamaks isikuks osmanite nn "naissultanite ajastul" . Turhan tähendab "halastust".

Turhan Hatice Sultan