Tunnustamata Riikide Ühendus

Tunnustamata Riikide Ühendus (vene keeles Содружество Непризнанных Государств, lühend СНГ 2) on Lõuna-Osseetiat, Abhaasiat ja Transnistriat ühendav sõjaline organisatsioon, mis on asutatud 2003. Omab de facto esindajat SRÜ juures (1995 võttis Venemaa oma delegatsiooni SRÜ-s Transnistria esindaja).

Tunnustamata Riikide Ühenduse liikmed

Organisatsiooni töökeel on vene keel. Selle peakorter asub Suhhumis. Mõnedel andmetel kuulub organisatsiooni ka Mägi-Karabahh, kes tegi Abhaasia, Lõuna-Osseetia ja Transnistriaga 5. oktoobril 2003 ühisavalduse.