Perekonnanime kohta vaata artiklit Tuhk (perekonnanimi).

Tuhk on kütuste tulekindel jääk, mis tekib kütuse kui orgaanilise aine täielikul põlemisel selle mineraalosast.

Kivisöe põlemisel tekkinud tuhk

Tuha sisaldus kivi- ja pruunsöes on 1–45%, põlevkivis 50–80%, turbas 2–30%, küttepuudes 0,5–2%, masuudis kuni 0,15%.

Samuti tekib tuhk nii looduses (nt metsatulekahjude tagajärjel või plahvatuslike vulkaanipursete käigus pihustunud magmast) kui ka sobimatu inimtegevuse (tulekahju) tagajärjel. Mittetäielikul põlemisel tekib lisaks tuhale mürgine vingugaas (süsinikmonooksiid) ja tahm (põhiliselt süsinik).

Tuhast võidakse valmistada ehitusmaterjale (tuhaplokid).

Vaata ka

muuda

Kirjandus

muuda