Tuhamägi ehk šlakimägi ehk räbumägi on ärapõletatud põlevkivi või söe jäätmetest soojuselektrijaamade või katlamajade lähedal kuhjatud tehismägi.

Kohila tuhamägi, 2014

Eestis on tuhamäed levinud Ida-Virumaal (Kohtla-Järve SEJ tuhamäed, Rakke Lubjatehase tuhamägi, Kohila tuhamägi, Narva tuhamägi, Püssi tuhamäed jt).

Keemiatööstuse tarbetutest jääkidest tekivad poolkoksimäed.

Tavakasutuses kutsutakse kõiki põlevkivi kaevandamis- ja töötlemisjääkide kuhjatisi tuhamägedeks, hoolimata nende tehispinnavormide ilmselgest erinevusest nii koostiselt kui ka kujult[1]; Eesti 40 tuhamäest on 33 tegelikult aherainemäed. Nt Rummu tuhamägi on tegelikult paekivi kaevandamisel tekkinud aherainemägi.

Vaata ka muuda

Viited muuda