Truup (ka teetruup; varasemas eesti keeles on kasutatud ka sõna trumm) on rajatis, mille abil juhitakse voolavat vett. Truupi võib defineerida nii: truup on mistahes suuruse ja mistahes kujuga kinnise perimeetriga veejuhe. Tavaliselt juhitakse truubiga vesi tee alt läbi. Levinuim truup on teetammi läbiv toru.

Truup

Tänapäeval valmistatakse truupe peamiselt terasest, betoonist või plastmassist. Minevikus valmistati truupe sageli kivist. Leidub ka nende materjalide kombinatsioone, näiteks võidakse truubi põhi valmistada betoonist ja ülejäänud osa terasest, samuti võib muus osas terasest tehtud truubile lisada betoonist otsad.

Läbilõikelt võivad truubid olla väga erinevad. Kõige sagedasemad on ümmarguse, elliptilise, tasase põhjaga, pirni- ja ristkülikukujulise ristlõikega truubid. Ka mõõtmetelt, nii läbilõike kui pikkuse poolest leidub väga mitmesuguseid truupe.

Teealuseid torutunneleid rajatakse ka läbipääsuks loomadele.

Kui vooluveekogu on olemasolevatest truupidest märksa laiem, võib mitu truupi kõrvuti panna. Ameerika Ühendriikide seadused näevad ette, et kui kõrvuti asetatud truubid on kokku laiemad kui 20 jalga (6 meetrit), siis moodustavad nad juriidilises mõttes silla. Riiklikul sillainspektsioonil tekib seejärel kohustus neid truupe korrapäraselt kontrollida.

Truupe on vaja kontrollida sellepärast, et kui truup kokku variseb, siis tavaliselt saab ka üle truubi kulgev tee tugevalt kahjustada. Kergesti võib ka juhtuda, et kui veevool läbi truubi katkeb, siis võib endise truubi juurde tekkida üleujutus, kuni vesi endale uue väljapääsu leiab (ja mitte tingimata sobivas kohas). Mõlemad on ennegi põhjustanud inimohvritega õnnetusi.

Vaata ka

muuda