Trigonaalne süngoonia

Trigonaalne süngoonia (inglise trigonal system) on kristallograafias süngoonia, mida sõltuvalt koolkonnast peetakse kas iseseisvaks süngooniaks või heksagonaalse süngoonia osaks. Vikipeedias on kasutusel kuuest süngooniast koosnev süsteem.

Trigonaalsesse süngooniasse kuulub viis punktigruppi:

Süngoonia Klass TELJED S. tasand Inversiooni-kese Hermann-Maugini sümbolid Olulisemad mineraalid
2. järku 3. järku 4. järku 6. järku
Trigonaalne Püramidaalne 1 3
Romboeedriline 1 jah -3 ankeriit, dioptaas, dolomiit, ilmeniit
Ditrigonaalne-püramidaalne 1 3 3m pürargüriit, šorl
Trapetsoeedriline 3 1 32 kinaver, kvarts
Heksagonaalne-skalenoeedriline 3 1 3 jah 3 2/m hematiit, kaltsiit, korund, magnesiit, rodokrosiit, sideriit