Heksagonaalne süngoonia

Heksagonaalne süngoonia (inglise hexagonal system) on kristallograafias üks kuuest süngooniast, mille iseloomulikuks tunnuseks on üks kolmandat või kuuendat järku sümmeetriatelg, mis on risti tasandiga, mille moodustavad kolm võrdse pikkusega telge mille vahel on 120° nurk.

Kolm telge, mis moodustavad tasandi on: a1; a2; a3, nendega ristub c-telg.

Trigonaalset süngooniat käsitletakse siin heksagonaalse süngoonia osana.

Heksagonaalsesse süngooniasse kuulub kaksteist punktigruppi (ilma trigonaalse süngooniata seitse):

Süngoonia Klass TELJED S. tasand Inversiooni-kese Hermann-Maugini sümbolid Olulisemad mineraalid
2. järku 3. järku 4. järku 6. järku
Heksagonaalne Trigonaalne-dipüramidaalne 1 1 -6
Püramidaalne 1 6 kankriniit, nefeliin
Dipüramidaalne 1 1 jah 6/m apatiit
Ditrigonaalne-dipüramidaalne 3 1 4 6m2
Diheksagonaalne-püramidaalne 1 6 6mm tsinkiit
Trapetsoeedriline 6 1 622
Diheksagonaalne-dipüramidaalne 6 1 7 jah 6/m 2/m 2/m berüll, grafiit, jää, mitmed ehedad metallid
Trigonaalne Püramidaalne 1 3
Romboeedriline 1 jah -3 ankeriit, dioptaas, dolomiit, ilmeniit
Ditrigonaalne-püramidaalne 1 3 3m pürargüriit, šorl
Trapetsoeedriline 3 1 32 kinaver, kvarts
Heksagonaalne-skalenoeedriline 3 1 3 jah 3 2/m hematiit, kaltsiit, korund, magnesiit, rodokrosiit, sideriit