Treegeri konstruktsioon: 1. alumine ja ülemine kolmnurkne metallplaat; 2. tahhümeetri kinnitusaugud; 3. peenliigutuskruvi; 4. tahhümeetri lukusti

Treeger on abivahend maamõõduseadme (näiteks teodoliidi, tahhümeetri, GNSS-seadme, reflektori) kinnitamiseks statiivi külge.

Treeger koosneb kolmest kõrgusi tellitavast kruvist. Kinnituskruvi on vajalik tahhümeetri kinnitamiseks statiivi külge. Treegeri all asub 5/8–11 suurune auk, mis on tsenseeritud treegeri keskele, et seda saaks kinnitada statiivile kinnituskruviga. Treeger on mõeldud instrumendi loodimiseks ja tsentreerimiseks punktile. Täpse mõõtmistulemuse saamiseks peab treeger olema loodis ja stabiilselt statiivi külge kinnitatud.[1]

5. optiline sihik, 6. vesilood

Treegeri konstruktsioon[2]Redigeeri

Treegeri konstruktsiooni osad:

  • kaks kolmnurkset metallplaati
  • kolm peenliigutuskruvi, mis asuvad kahe metallplaadivahel, igas nurgas üks
  • vesilood
  • optiline või lasersihik
  • keermega auk, kuhu kinnitub statiivi kruvi
  • kolm auku ülemisel metallplaadil, mille külge kinnitub tahhümeeter
  • tahhümeetri lukusti

Treegeri kasutusRedigeeri

Treeger kinnitatakse statiivile kruviga ja asetatakse geodeetilisele punktile. Läbi optilise sihiku vaadates sihitakse niitristik täpselt punktile, kasutades peenliigutuskruvisid. Kui niitristik paigas, tuleb treeger loodi ajada. Vesiloodi loodi ajamiseks tuleb muuta statiivi jalgade kõrgust, kuni vesiloodi mull asub ringi keskel. Pärast loodiajamist tuleb taas kontrollida treegeri asendit läbi optilise sihiku punkti suhtes. Kui treeger on tsentreeritud punktile ja loodis, võib sellele kinnitada tahhümeetri. Treegeri asendit peab kontrollima ka mõõtmiste ajal, sest kui treeger on paigast liikunud, on ka mõõtmistulemused ebatäpsed või mõõdetud tulemused ületavad lubatud mõõtevea.

Optilise loodi kontrollimine[3]Redigeeri

Optilise loodi nõue – optilise loodi viseerimistelg peab kokku langema tahhümeetri põhiteljega.

Kontrollimiseks kinnitatakse tahhümeeter statiivile ja horisonteeritakse silindrilise vesiloodi järgi. Seejärel kinnitatakse põrandale paberileht nii, et paber on kontrolli ajal liikumatu. Abiline märgib paberilehele vaatleja ütluse abil optilise loodi niitristiku keskpunkti järgi punktid loodi kolmes asendis (120° vahedega). Nendest kolmest punktist tekib vigade kolmnurk. Kui kolmnurga külje pikkus jääb alla 2 mm, on lood korras, vastasel korral tuleks seda justeerida. Optilise loodi jaotiste keskpunkt justeeritakse kolmnurga keskele, kasutades optilise loodi justeerimiskruve. Pärast justeerimist kontrolli korratakse.

ViitedRedigeeri

  1. I.V.A. Leon. "Treegerid". Vaadatud 12.04.2017.
  2. Christine Grahl. "Tribrach Basics: Components and General Characteristics".
  3. Ilves, Ene "Elektrontahhümeetri kontrollimine ja prisma konstandi määramine."