Traktor (ajaleht)

Traktor oli eestikeelne ajaleht, mis ilmus Vastseliinas 1. augustist 1951 kuni 27. detsembrini 1953; Vastseliina Masina-Traktorijaama poliitosakonna häälekandja.

Ajaleht ilmus kaks korda nädalas.