Traakia (Kreeka geograafiline piirkond)

Traakia (Θράκη (Thráki)) ehk Lääne-Traakia (Δυτική Θράκη (Dytikí Thráki)) on üks Kreeka geograafilistest piirkondadest. Traakia geograafiline piirkond asub Kreeka kirdeosas Makedoonia geograafilise piirkonna ja Ida-Traakia vahel. See on Traakia Kreekale kuuluv osa (teised osad on Ida-Traakia Türgis ja Põhja-Traakia Bulgaarias).

Traakia asend Kreekas

Halduslikult paikneb see Ida-Makedoonia ja Traakia piirkonnas. See jaguneb Xánthi piirkonnaüksuseks, Rodope piirkonnaüksuseks ja Évrose piirkonnaüksuseks.