Trükikoda nr 24

Trükikoda nr 24 oli trükikoda, mis tegutses aastatel 19511957 Loksal.

Seoses ENSV rajoniseerimisega vastavalt EK(b)P Keskkomitee otsusele 07.09.1950 kohustati ENSV MN j.a. PKRV Polügraafiatööstuse Trusti organiseerima kõigisse rajoonikeskustesse kohaliku rajooniajalehe väljaandmiseks trükikojad. ENSV MN korraldusega 1374-k, 08.12.1950 kinnitati ENSV MN j.a. PKRV Polügraafiatööstuse Trusti uute trükikodade loetellu ka Loksa, kuhu pidi loodama rajoonilehe toimetus ja trükikoda. Trükikoda loodi Loksa kiriku kõrval olevasse leerimajja[1], kus 1951–1957 aastatel tegutses Loksa rajooniajaleht Leninlik Lipp toimetus ja trükikoda.

Seoses Loksa rajooni likvideerimisega lõpetati ajalehe ilmumine ja trükikoda suleti.

Viited muuda

  1. "Loksa 380 – matk mööda eestiaegseid kohti". Sõnumitooja. 18. august 2009.