Topi laht on laht Lääne maakonnas Saastna poolsaare ja Rooglaiu neeme vahel.

Lahte suubub teiste seas Käära oja.

Lahe sihtkaitsevöönd muuda

Topi lahte hõlmab Topi lahe sihtkaitsevöönd, kuhu kuulub Topi laht kaht orientiiri (Kilbu majakas ja elamu talu Pihelga A11 maal) ühendavast joonest kuni rannajooneni. Sihtkaitsevööndis on keelatud inimeste viibimine kaitseala valitseja nõusolekuta, välja arvatud järelevalve- ja päästetöödeks. Sihtkaitsevööndis on keelatud majandustegevus ja loodusvarade kasutamine, välja arvatud kaitseala valitseja nõusolekul kutseline kalapüük lõkspüünisega 15. oktoobrist kuni 15. maini ja 15. juulist kuni 1. septembrini ning kutseline kalapüük nakkepüünisega 15. juulist kuni 1. septembrini ja 15. oktoobrist kuni 1. märtsini. Sihtkaitsevööndis on keelatud rahvaürituste korraldamine, välja arvatud 16. novembrist 1. märtsini kaitseala valitseja nõusolekul.[1]

Viited muuda

  1. Matsalu rahvuspargi kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine Elektrooniline Riigi Teataja (vaadatud 29. detsembril 2016)