Tooteinnovatsioon

Tooteinnovatsiooni mõistet käsitletakse majanduskirjanduses väga mitmetähenduslikult. Üldmajanduslikus mõttes käsitletakse tooteinnovatsiooni kui:

 • Majanduskasvu ja rahvusvahelise konkurentsivõime suurenemise eeldust.
 • Vahendit rahvamajanduse konjunktuurseteks struktuurimuutusteks.
 • Tarbijale peab tooteinnovatsioon kindlustama rikkaliku kaubapakkumise.
 • Turu seisukohalt on innovatsiooniks kõik uus, mida turul sellena aktsepteeritakse. Seejuures tuleb konkretiseerida, kelle jaoks on see uus ja missuguse uudsusastmega on tegemist.
 • Tootja seisukohalt on innovaatiline iga toode, mis tootmisprogrammis figureerib kas esma-, täiustatud tootena või tooteimitatsioonina.[1]

Tooteinnovatsiooni nimetatakse sageli ka tootearenduseks.[1]

Tooteinnovatsiooni sisuRedigeeri

Eristatakse kolme tüüpi tooteid tootearenduses:

 • Esmatooted, mida varem turul ei ole olnud. Täiesti uued tooted põhinevad sageli teedrajavate ja võtmetehnoloogiate saavutustel.
 • Olulise innovatsiooni läbi teinud tooted ehk peaaegu uued tooted.
 • Jäljendatud tooted on uued eelkõige ettevõtetele, kelle tootmisprogrammis on esimest korda. Neid nimetatakse ka pseudoinnovatsioonideks.[1]

Tooteinnovatsiooni uudsusastme defineerimiseks on hulk lähtepunkte. Olulisemateks uudsusastme kriteeriumideks peetakse järgmisi.

 • Tehnilis-tehnoloogiline tase. Uudsusastme üle otsustatakse toote üksikute parameetrite muutuste, uute funktsioonide ning kasutusprintsiipide alusel.
 • Turule sisenemise aeg. Uuendatud toodet saab võrrelda turul olevatega. Mida õigeaegsemalt uus toode turule siseneb, seda kontrastsemalt ilmneb toote uudsusaste.
 • Toote kvaliteet. Toote kvaliteedi uudsusastme kindlakstegemisel lähtutakse tehniliste uuenduste rakendamise määrast tarbijale oluliste kvaliteedikülgede täiustamisel.
 • Tootearenduskulud ja selle efektiivsus. Oodatavaid tootearendus-, turule sisenemise ja kohandamiskulusid ning toote efektiivsust võrreldakse senisega. Toote efektiivsus avaldub tema ekspluateerimise-tarbimise käigus.[1]

Tooteinnovatsioone saab liigitada veel mitmesuguste muude tunnuste alusel. Tooteinnovatsioonide tähtsaimad kujundamisvaldkonnad tehnilisest aspektist:

 • Toote ülesehitus, toote funktsioonid ja omadused;
 • Ökoloogiliste nõuete täitmine;
 • Toote kvaliteet;
 • Toote disain;
 • Pakend;
 • Klienditeenused, teenindustingimused[1]

Tooteinnovatsiooni faasidRedigeeri

Praktikas toimub tooteinnovatsioon kolme põhifaasina. Tooteideede leidmiseks on kolm põhimõttelist erisugust viisi:

 • Olemasoleva toote üld- ja osalahendite uurimine
 • Tuntud probleemilahendusvariantide kriitiline hinnang ja modifitseerimine.
 • Uute ideede arendamine ehk genereerimine.[1] Ideede genereerimiseks on hulk tehnikaid ja meetodeid, nendest kirjutab täpsemalt E. Kallas[2].

Vaata kaRedigeeri

ViitedRedigeeri

 1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 Siimon. I. J. (2000). Tooteinnovatsioon ja innovatsioonisüsteemid. Tartu: Tartu Ülikooli Kriastus. Lk 248.
 2. Kallas, E. (2015). Loovustehnikad. 99 viisi ideede leidmiseks. Tartu: Ecoprint AS.