Toonikeel on keel, mille puhul toon võib olla sõna tähendust eristav.

Kõik suulised keeled kasutavad hääle kõrgust ja selle suhtelist muutumist kõnelemisel emotsioonide, rõhuasetuste jms nüansside väljendamiseks (intonatsioon), kuid toonikeeltes tähistab erinev toonimuster samade häälikutega sõna täiesti erinevat tähendust või muutevormi.

Tuntumad toonikeeled on hiina keel ja vietnami keel, kuid eriti palju toonikeeli kõneldakse Lääne-Aafrikas ning Ameerika maailmajaos.