The Baltic Times (1932)

 See artikkel on aastal 1932 asutatud ajalehe kohta; aastast 1996 ilmuva samanimelise ajalehe kohta vaata artiklit The Baltic Times.

The Baltic Times oli aastal 1932 Tallinnas ilmuma hakanud ingliskeelne nädalaleht.

Ajalehe päises oli nime juures lisateave: "The First International English Newspaper in The Baltic States and Scandinavia. Publisher and editor John J. Järv."

Leht ilmus maist 1932 kuni 1933. aastani ja seejärel septembrist 1937 kuni juunini 1940.

Ajalehe väljaandja ja toimetaja oli 1939. aastani John Järv, kes täitis ka toimetaja ülesandeid. Aastail 1939–1940 oli ajalehe väljaandja Paul Kogerman. 1939–1940 oli toimetaja N. Pihlakas ja 1940 lühikest aega Evald Tammlaan.