Théoden

Théoden on J. R. R. Tolkieni "Sõrmuste Isanda" triloogia tegelasi.

TaustRedigeeri

Theoden on sündinud 2948. aastal Gondoris. Tema vanemateks olid Thengel ja Lossarnachi Morwen. Pere jääb Gondorisse 2953. aastani, mil Thengelist saab Rohani kuningas. Theoden on viieaastane, kui pere läheb Rohanisse. Tal oli ka neli õde, üks vanem õde ja kolm nooremat õde. Noorim neist on Theodwyn, kes on Theodenile kalleim.

Theoden abiellub Elfhildiga. 2978. aastal sünnib neil poeg Theodred, Elfhild aga sureb sünnitusel. 2980. aastal sureb Theodeni isa Thengel ja Theodenist saab Rohani kuningas. Theodred armastab oma rahvast ja maad väga. Oma valitsemisaja alguses oli Theoden väga võimas ja elujõuline valitseja. Ta oli ise Rohani Esimene Marssal ja juhtis ise oma vägesid. Theoden oli väga osav ratsutaja ja ohu korral ratsutas ta ise koos oma meestega välja võitlema. Ta kandis iidset mõõka Herugrimi. Rohan jäi kaua rahusse, kuid oht ähvardas neid nii Mordorist kui ka Raudlinnast.

Theodeni Ratsurimargi peamarssal oli Eastfoldi Eomund, kes abiellus Theodeni õe Theodwyniga. 3002. aastal Eomund tapeti orki ratsanike poolt, aga Theodwyne haigestus ja suri peagi pärast seda. Kui Theodwyn ja tema abikaasa Eomund on surnud, võtab ta oma õe kaks last Eomeri ja Éowyn, ning kasvatab nad üles nagu oma lihased lapsed. Ka Theodeni poeg Theodred suhtub neisse nagu oma lihasesse õesse ja venda.


Theoden nimetab oma poja Theodredi Rattsurimargi Teiseks Marssaliks ning Eomeri kasvades saab temast Ratsurimargi Kolmas Marssal. Hamast saab aga kuningakoja valverühma kapten ja Elfhelmist Edorase garnisoni juht.


3014. aasta algul Theoden haigestub. Thoden muutub justkui enneaegu vanaks, varem rühika mehe selg tõmbub kühmu ja ta närbub kui vana inimene. Theoden oli siis vaid 66 aastat vana aga, rohariimid elasid tihti üle 80 aasta vanaks ja Theoden oli enne tugev. Seega oli tema haigestumine ootamatu ning kummastav. Hiljem selgub, et Theodeni haigestumise juures mängib suurt rolli tema nõunik Grima Wormtongue.

Rohani rahva teadmata on Grima võlur Sarumani käsilane. Sarumanil on aga soov saada Rohan oma kontrolli alla. Saruman kasutas Grimat, et nõrgestada kuningat ja jätta Rohan rünnakute suhtes kaitseta. Theodeni haigus võis tuleneda loomulikest põhjustest, kuid kahtlustati, et Grima mürgitas kuningat ja põhjustas sellega tema allakäigu.


Grima sõnaseadmisoskus ja keelitamine avaldas kuningale tähelepanuväärset mõju. Theodeni otsustusvõime oli hägustunud ning ta kuulas kõigiti Grima nõu, temast sai Grima käsualune. Grima lootis, et nõrgestades Rohanit nõrgestab ta ka Rohani väejuhte ja saab nad oma mõju alla. Kuid Grima ei lootnud nii tugevat vastuhakku Eomerilt ega Theodredilt, kes ei täitnud tema korraldusi ning jäi igati lojaalseks Rohanile.Eomer ning Theodred eirasid igati Grima korraldusi ning püütsid nurjata tema plaane.


19.Septembril 3018. aastal tuli Gandalf Hall Edorasse kuid teda ei lubatud sinna.Järgmisel päeval sai Gandalf Kuninga audientsile. Gandalf mõistis, et Theoden on Sarumani mõju alla ning too valmistub Rohanit ründama. Theoden ei kuulanud Gandalfi hoiatusi ning ütles et valigu Gandalf hobune ning ratsutagu sealt minema. Gandalf valis hobuste seast Varivalge- kõigi hobuste isanda, Eorli hobuse Felarofi vanema järeltulija. See valik pahandas Theodeni väga kuna isand hobustega ratsutasid traditsiooniliselt vaid Rohani kuningad ja nende pojad.


Peale Gandalfi lahkumist Rohan kimpu orkide, hundiratsanike ja õelate inimestega, kes on kõik Sarumani alluvuses. Sarumani kindlus Raudlinnas on Rohani vahetus läheduses. Saruman hakkab soovib domineerida Rohani maade üle ja seetõttu on rohariimide ja Sarumani sõdalate vahel pidev sõda.


Ootamata ära kuninga käsku, võtab tema poeg Theodred võimu oma isalt üle ning grupeerib rohariimide väed ning korraldab Rohani kaitse. Saruman näeb Theodredis oma plaanide nurjajat ning 3019. aastal saadab ta oma väed ründama iga hinnaga Theodredi positsioone. Sarumani plaane saadab edu ning Theodredi positsioone rünnatakse halastuseta ning Theodred tapetakse.


Theodenile saadetakse sõna tema ainsa poja hukkumisest 27. veebruaril. Sõnumi sadab Westholdi Erkenbrand kes palub Eomer oma ratsanikega saata vastu Sarumani vägedele, et need tagasi lüüa. Kuid Grima soovitab seda eirata ning väed jätta Edorasse. Olles leinas ja seega mitte objektiivne, kuulab Theoden taas Grima nõu.


Eomer avastab peagi orkide rünnakute tagamaad Rohanile, ja pelgab, et Sarumani on astunud liitu Sauroniga Ta soovitab. Ta palub kuningalt luba orkid kinni pidada ja nende rünnakud tagasi lüüa, kuid Grima soovitusel kuningas keeldub. Eomer hakkab kahtlustama Grimat reetmises ja astub orkidele vastu selleks kuningalt luba saamata. Kui Eomer naaseb, siis ta peetakse kinni ja süüdistatakse vastuhakus kuningale.


2. mail naaseb Gandalf kos Aragorni, Legolase ja Gimliga. Gandalf avalikustab, et ta on naasnud Gandalf Valgena ja kasutab oma võimeid vabastamaks Theodeni Sarumani mõju alt. Vabanenuna jalutab Theoden õue.Ta seisab seal abita, pikk ja rühikas ningsõnab "Viimasel ajal on mu uned olnud pimedad, aga ma tunnen end uuesti ärganuna"


Siis toodi Eomer kuninga ette ja ta pakkus oma mõõka kuninga teenistusse. Kuingas võttis mõõga oma kätte ja tundis kuidas tema jõud temasse naaseb. Võttes nüüd kuulda Gandalfi nõu, otsustas ta, et rohariimid ratsutavad vastu Sarumani armeele. Ja kuigi võlur arvas kuninga jäävat oma rahva juurde, otsustas Theoden ise ratsutada oma väe eesotsas.


Kuningas kutsus kõiki enesega, kes jaksavad mõõka kanda.Ta nimetas ka Eomeri oma pärijaks ja andis talle õiguse jagada armeele käske. Aga need, kes ei läinud sõdima, jäid maha ja Eowyni juurde ja tema ülesanne oli juhatada nad kindlusse.


Grimale andis aga Theoden valiku, kas tulla koos nendega lahingusse või lahkuda viivitamatult Edorasest. Grima valis lahkumise. Theoden andis Varivalge Gandalfile tänutäheks, et too vabastas ta Grima õela mõju alt.Gimlile andis ta aga kilbi mida ta oli kasutanaud poisikesena.


Samal pealelõunal lahkus tuhandemeheline rohariimide armee Edorasest. Järgmisel päeval kohtasid nad Ceorlit - sõnumitoojat, kes ütles, et Erkenbrandi väed on löödud ja lahing läheneb Helmi Sügavikule. Gandalf soovitas Theodenil juhtida oma väed Helmi Sügavikku ja ise ratsutas ta seejärel Raudlinna - mainimata oma kavatsusi.


Theoden märkas Sarumani vägesid lähenemas ning põletades ja rüüstates kõike, mis neile tee peale ette jäi. Helmi Sügavikus kuulis ta, et Erkenbrand ei ole naasnud ning kamandas kõik väed müüride taha. Eomeri väed seadsid end üles kaitsemüüridel. Helmi Sügaviku lahing algas 3. märtsil, Sarumani väed ründasid tugevalt müüre, kuni lõpuks kasutasid müüride lõhkumiseks lõhkeainet.


Theoden ei soovinud rohariimidega Sügavikku lõksu jääda ning 4. märtsil ja ratsutas ta koos Aragorniga välja. Nende vaenlased tõmbusid tagasi veel enne, kui kuningas neid ründas ja nad võtsid suuna Fangorni Metsa poole, kus neid ootas Puupard. Siis naasis Gandalf ja Erkenbbrandi ning tema vägedega ning orkid tormasid ummisjalu metsa ning neid ei nähtud enam iial.