Territoriaalplaneerimine

Territoriaalplaneerimine ehk regionaalplaneerimine tegeleb mingi kindla maa-ala tõhusa planeerimise ja paigutamisega. Territoriaalplaneerimisel kasutatakse ära antud maa-ala maksimaalset potentsiaali, planeerides seda vastavalt piirkonna looduslikele, majanduslikele, geograafilistele ja sanitaarsetele tingimustele. Regionaalplaneerimist teostatakse nii olemasolevates naabruskondades, linnades, asulates, riikides ja piirkondades, kui ka uute asulate rajamisel. Regionaalplaneerimise põhiline ülesanne on terviklik majanduslik ja territoriaalne infrastruktuur, pakkudes antud piirkonnas parimaid tingimusi tootmiseks, töötamiseks või igapäevaeluks. [1][2] Territoriaalplaneerimist käsitleb regionaalgeoloogia, ehk geoloogia haru, mis uurib Maa geoloogilist ehitust piirkonniti (nt. Läänemere-maade geoloogilist ehitust, Eesti geoloogilist ehitust) [3]


ViitedRedigeeri

  1. Free Dictionary "Regional planning" <http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/Regional+planning> (1.06.2015)
  2. Scribd "Intoruduction to Regional Planning, <http://www.scribd.com/doc/18935597/Introduction-to-Regional-Planning#scribd> (03.06.2015)
  3. Regionaalgeoloogia (1995). - Eesti entsüklopeedia. 8. kd. Tallinn : Eesti Entsüklopeediakirjastus, 77