Teaduse populariseerimine

Teaduse populariseerimine on osa teaduskommunikatsioonist ja see tegeleb teaduse maine tõstmisega.

Eesti teaduse populariseerimise auhinnad pälvinud 2019. aastal

Teaduse populariseerimisel on kaks suurt sihtrühma: terve ühiskond ja karjäärivalikuteks valmistuvad noored. Sihtrühmadest lähtuvalt on ka teaduse populariseerimise eesmärgid veidi erinevad:

  • Noortele on oluline jagada võimalikult elulähedast infot karjäärivõimaluste kohta teaduse, tehnoloogia ja inseneeria valdkonnas. Igast lapsest ei pea tulevikus saama teadlast või inseneri, aga iga laps ja noor peaks saama nende valdkondadega oma tasemel tegeleda. Nii tekib võimalus huvide väljaarendamiseks ning parem oskus teha teadlikke edasiõppimisvalikuid.
  • Ühiskonna suunal on eesmärgiks teha paremini mõistetavaks teadlaste ja inseneride tegevus ning nende töö tulemuste olulisus meie igapäevases elus – nii see, mida teevad Eesti teadlased kui ka see, mis toimub terves maailmas.
  • Kõikidele inimestele on oluline levitada teaduslikku maailmavaadet, arendada tõenduspõhist mõtteviisi ja nende kahe eelduseks olevat süsteemset mõtlemist, et saaksime paremini hakkama igapäevases infoküllases ja tehnoloogiarikkas ühiskonnas, oskaksime ise igapäevaelus teha tõenduspõhiseid otsuseid ja nõuda seda ka otsustajatelt.

Teaduse populariseerimiseks teevad erinevad institutsioonid sageli koostööd.

Eestis tegelevad teaduse populariseerimisega teiste hulgas teaduskeskused, ülikoolid, Eesti Teadusagentuur ja Haridus- ja Teadusministeerium.[1]

Vaata ka muuda

Viited muuda

  1. "EESTI TEADUSAGENTUURI TEADUST POPULARISEERIVAD TEGEVUSED" (PDF). ETAG. 2017. Vaadatud 4.11.2021.

Välislingid muuda