Teadusandmete (inglise research data) all mõistetakse (mis iganes vormis või meediumis) talletatud teavet, mis on vajalik uurimisprojekti jooksul tehtud tähelepanekute ja saadud tulemuste või väljundite kinnitamiseks või tõendamiseks. Samuti võib olla teadusandmeid vaja kasutada selleks, et tagada vastavus õigusnormidega. Teadusandmete puhul on tegemist teabega, eelkõige faktide ja arvudega, mida kogutakse eesmärgiga seda analüüsida ja võimalusel kasutada argumentatsiooni, arutelu või kalkulatsiooni alusena. Teadusandmete hulka kuuluvad näiteks statistilised andmed, katsete tulemused, mõõtmisandmed, välitöödel kogutud vaatlusmaterjal, uuringutulemused, intervjuusalvestised, artefaktid ja pildimaterjal. [1] [2]

Avatud teadusandmed (inglise open research data) on teadlaste, uurimisrühmade, uurimisasutuste poolt loodud ja teadustöös kasutatavad andmed, mis on tehtud elektrooniliselt vabalt kättesaadavaks ja taaskasutatavaks [3]. Avaandmeid võib piiranguteta alla laadida, levitada ja teadustöös kasutada, nõudeks on korrektne viitamine autorile ja andmete kasutamine vastavalt litsentsitingimustele [4].

Teadusuuringu kavandamise käigus on oluline läbi mõelda ja kirja panna, kuidas toimub andmete kogumine ja nendega töötamine uuringu vältel, kellel on ligipääs andmetele ja vastutus andmete eest, mis saab andmetest pärast projekti lõppemist jne. Selleks tuleb luua andmehaldusplaan ning edasise töö käigus seda järgida. [5] Teadusandmete halduse all mõistetakse kõiki tegevusi andmetega, mis tagavad teadusandmete kõrge kvaliteedi: andmete organiseerimine, dokumenteerimine, säilitamine, arhiveerimine, mis võimaldavad andmetele juurdepääsu ja andmete taaskasutust [6].

Vaata ka muuda

Viited muuda

  1. "Arhiivikoopia" (PDF). Originaali (PDF) arhiivikoopia seisuga 22. jaanuar 2019. Vaadatud 22. jaanuaril 2019.{{netiviide}}: CS1 hooldus: arhiivikoopia kasutusel pealkirjana (link)
  2. http://sedataglossary.shoutwiki.com/wiki/Research_data
  3. https://www.ttu.ee/asutused/raamatukogu/10640/avatud-juurdepaas-teadusinfole/avatud-juurdepaas-teadusandmetele/
  4. https://utlib.ut.ee/teaduse-avaandmed-open-data
  5. https://utlib.ut.ee/andmehaldusplaan
  6. "Arhiivikoopia". Originaali arhiivikoopia seisuga 23. jaanuar 2019. Vaadatud 22. jaanuaril 2019.{{netiviide}}: CS1 hooldus: arhiivikoopia kasutusel pealkirjana (link)