Teabelevi

Teabelevi on massikommunikatsioon, igasuguse informatsiooni edastamine laiale vastuvõtjaskonnale, eeskätt ajakirjanduse kujul.