Tartu Rakenduslik Kolledž

kutseõppeasutus Tartus
(Ümber suunatud leheküljelt Tartu Tööstuskeskkool)

Tartu Rakenduslik Kolledž ehk VOCO (2021. aasta lõpuni Tartu Kutsehariduskeskus; lühendatult KHK või Tartu KHK[1]) on alates 1. septembrist 2002[2] tegutsev Eesti suurim kutse- ja täiendõppekeskus.[3]

Tartu Rakendusliku Kolledži õppehoone aadressil Kopli 1

Kool pakub kutseõpet põhihariduse baasil, kutsekeskharidusõpet, kutseõpet keskhariduse baasil, kutseõpet põhikoolis ja gümnaasiumis, kutsealast eelkoolitust, kutseõpet koolikohustuse ea ületanud põhihariduseta isikutele, täiskasvanute tööalaseid koolitusi, karjäärinõustamist, tooteid ja teenuseid Tartu linna elanikele.

2022. aasta kevadel õppis Tartu Rakenduslikus Kolledžis 3115 õppijat tasemeõppes ja 3000 õppijat täiskasvanute koolituses. VOCOs on võimalik omandada üle 80 eriala, mis on omakorda jaotatud seitsme teemakooli alla: ilukool, ärikool, tehnikakool, ehituskool, IT-kool, toidukool ja turismikool. Koolil on kaks õppehoonet: aadressil Põllu 11 ja Kopli 1.

Ajalugu

muuda

Algselt Tartu Kutsehariduskeskuse nime kandnud õppeasutus moodustati senise kolme riigikooli (Tartu Ehitus- ja Kergetööstuskool, Tartu Tööstuskool ja Tartu Teeninduskool) ja ühe munitsipaalharidusasutuse (Tartu Õppekeskus) liitmisel. Tartu Kutsehariduskeskuse kui uue Tartu linna munitsipaalkooli loomisel lähtuti Vabariigi Valitsuse 12. juuni 2001. aasta otsusest "Tegevuskava kutseharidussüsteemi arendamiseks Eestis aastatel 2001–2004", mille alusel olid kolm senist riigikooli eelnevalt valitsuse ja linna kokkuleppel munitsipaliseeritud. Valitsuse otsusega suleti alates 1. septembrist 2004 Kallaste Kutsekool ja kutseõppe andmist sealsetele õppijatele jätkas Tartu Kutsehariduskeskus.[4]

Kooli nimed

muuda
  • 2002–2021 – Tartu Kutsehariduskeskus[5]
  • alates 1. jaanuarist 2022 – Tartu Rakenduslik Kolledž[6]

Direktorid

muuda

Tunnustus

muuda
  • 2006 – aasta koolitussõbralikum organisatsioon Tartumaal ja Eestis
  • 2008 – Eesti kutseõppeasutuste kvaliteediauhind[11]
  • 2020 – peresõbraliku tööandja hõbemärgis
  • 2021 – Erasmus+ õpirände harta aastateks 2021–2027

Kooli õpetajate ridades on nii aasta õpetajaid kui ka Haridus- ja Teadusministeeriumi tänukirjaga tunnustatud töötajaid. Kooli õpilased saavutavad igal aastal häid tulemusi nii vabariiklikel kui ka rahvusvahelistel kutsevõistlustel.

Toetavad teenused

muuda

Koolis tegutsevad toetavate struktuuriüksustena: infokogu, tugikeskus, õpilasesindus, klienditeenindus, arstiabi ja spordiosakond.

Neile lisanduvad haldustalituse, IT-talituse ja toitlustusosakonna toetavad teenused.

Viited

muuda

Välislingid

muuda