Tartu II Keskkooli almanahhi juhtum

"Tartu II Keskkooli almanahhi juhtum" oli omakirjastuslik almanahh, mida ilmus aastatel 1977-1979 kolm numbrit.

Eellugu muuda

Tartu koolides oli lõpetatud iga-aastaste omaloominguliste kirjanduslike almanahhide ilmumine. Nende asemel ilmus 1977. aasta kevadel esimene koolide koondalmanahh nimega "Tipa-tapa".

Lugu muuda

1977. aasta sügisel panid õpilased Tartu II Keskkoolis kokku ja andsid välja esimese eneste poolt koostatud ja toimetatud almanahhi. 1978. aasta aprillis ilmus teine almanahh pealkirjaga "Tartu II Keskkooli almanahhi juhtum" ning 1979. aasta jaanuaris "Tartu II Keskkooli almanahhi juhtum nr 3".

Need kõik levisid viies eksemplaris käest kätte, olid ilma igasuguse kujunduseta, kiirköitja kaante vahel.

Järellugu muuda

1979. aasta veebruaris-märtsis algasid koolis uurimised, vestlused, seletuskirjade nõudmised, koosolekud jmt tegevused. Kirjandusõpetaja Helgi Rivis vallandati.

Välislingid muuda