Tartu Ülikooli orientalistikakeskus

Tartu Ülikooli Orientalistikakeskus on interdistsiplinaarne struktuuriüksus, mille eesmärgiks on orientalistikaalase teadus- ja õppetöö korraldamine ja läbiviimine ning orientalistikaalaste arendusprojektide koordineerimine Tartu Ülikoolis. Keskus loodi Tartu Ülikooli nõukogu otsusega 17. juunil 1994. Selle eelkäijad olid orientalistika laboratoorium (1991–1994), ajaloo ja semiootika laboratoorium (1983–1991) ja orientalistika kabinet (1955–1994). Enne II maailmasõda olid erinevad orientalistikaalased professuurid ja teadlased tegevad usuteaduskonna ja filosoofiateaduskonna erinevate üksuste all. Aastatel 1994–2007 kuulus keskus ajaloo osakonna, 2007–2010 ajaloo ja arheoloogia instituudi koosseisu. Alates aastast 2011 on orientalistika keskus Tartu Ülikooli filosoofiateaduskonna kultuuriteaduste ja kunstide instituudi koosseisus.

Orientalistikakeskus on tihedalt seotud Eesti Akadeemiline Orientaalseltsiga nii koos korraldatud konverentside kui väljaannete kaudu. Peamiste uurimisvaldkondadena tegeletakse sinoloogia, budoloogia, Lähis-Ida uuringute (sh assürioloogia) ja egüptoloogiaga. Lisaks orientalistikateaduse traditsioonilistele aja-, religiooni- ja kirjandusloolistele uurimissuundadele koordineerib Orientalistikakeskus Tartu Ülikoolis õppemoodulit "Aasia ühiskonnad, majandus ja poliitika".

Välislingid

muuda