Tapa jaoskonnakohus

Tapa jaoskonnakohus asus Tapal. Kohtu jaoskonda kuulusid Tapa linn; Lehtse, Ambla, Vohnja ja Undla vald.

Tapa jaoskonnakohtunik oli 1940. aastal Oskar Linno.