Talneem (ka Sitakari) on Aegna saare lõunarannikul asuv neem. Neemel on jahisadam.

Rannakaitsepatarei nr 14 helgiheitja positsioon Talneemel

Talneemel on endisaegse Peeter Suure merekindluse rannakaitsepatarei nr. 14 helgiheitja positsioon ja see on arvele võetud kultuurimälestisena.