Tallinna–Saku tee

Tallinna–Saku tee (varem Tallinna–Saku–Laagri tee, registrinumbriga 11340) on kõrvalmaantee Tallinna linnas ja Saku vallas. Tee pikkus on 11,5 km, sellest Tallinna linnas 2,8 km (Männiku tee).

Kaart
Kaart

Tee saab alguse Tallinna–Pärnu–Ikla maantee kuuendal kilomeetril Tallinna linnas ning lõpeb Saku alevikus ristumisel Saku–Tõdva ja Saku–Laagri teega.

Tee kulgeb läbi Tallinna linna, Männiku ja Tammemäe küla ning Saku aleviku.

Tee ületab üht silda (Saku sild üle Vääna jõe tee üheteistkümnendal kilomeetril) ja viit truupi. Teele jääb viis bussipeatust: Männiku jaam, Tammemäe, Õlletehas, Keskuse ja Salu.

Teega ristuvad üheksandal ja kümnendal kilomeetril Saku liiklussõlme ühendusteed.

Tee on asfaltkattega. Tallinna ja Saku vahel on tee klass III, Saku ja Tallinna piires on tee klassita. Tee liiklussagedus on üle 6000 auto ööpäevas. Kiiruspiirangud on Tallinnas ja Sakus ning nende asulate läheduses (50 ja 70 km/h). Teevalgustus on Tallinnas, Sakus ja Männiku keskuses.

Varem ulatus tee Sakust edasi Laagri alevikuni, kus see lõppes ristumisel Tallinna–Pärnu–Ikla maanteega. Varasema Tallinna–Saku–Laagri tee kogupikkus oli 18,5 km. Saku ja Laagri vahel jäid teele Juuliku, Jälgimäe ja Tänassilma küla, Jälgimäe sild üle Vääna jõe, kuus truupi ning seitse bussipeatust (Pähklimäe, Kurvi, Murumäe, Jälgimäe, Topi, Jõenurme, Punamäe). Pärast tee lühendamist on Saku ja Laagri vaheline teelõik arvatud Saku–Laagri, Kanama–Saku ja Jälgimäe tee koosseisu.