Taktiilsus

Taktiilne (lad tactilis, puudutatud saama) on kompimisega tajutav tegevus (puutetaktiilne, kompetaktiilne); seotud füüsilise kontakti ja kompimismeelega.