Taklimakan (uiguuri ته‌كلىماكان) on kõrb Sise-Aasias Hiina RV idaosas Tarimi nõos.

Tolmutorm Taklimakanis kosmosest 25. juunil 2005

Piirneb põhjas Tarimi jõega, loodes ja läänes Yarkandi jõega, edelas, lõunas ja kagus Kunluniga. Valdavalt liivakõrb.