Tüviühend on orgaanilise ühendi molekuli formaalne põhiosa, mis on aluseks orgaaniliste ühendite süstemaatiliste nimetuste tuletamisel vastavalt IUPAC-i reeglitele. Enamasti on tüviühend pikim hargnemata süsinikuaatomite ahel või asendusrühmadeta tsükliline süsteem. Funktsionaalrühmi sisaldavate ühendite korral on tüviühend kõige rohkem põhirühmi sisaldav pikim hargnemata süsinikuaatomite ahel. Mõningaid spetsiifilisi reegleid esineb olenevalt ühendi klassist.

2,2,4-Trimetüülpentaan

Tüviühendis süsiniku aatomid numereeritakse andes põhirühmale (funktsionaalrühmale) väikseima võimaliku kohanumbri. Täpsemalt vaata artiklis Orgaaniliste ühendite nomenklatuur. Siin mõned lihtsamad näited: 1) 2-metüülpropaan, 2) 2-metüülbutaan, 3) vale numeratsioon, 4) 2-hüdroksüpropaanhape

IUPAC-alkane-1.svgIUPAC-alkane-2.svgIUPAC-alcohol-2.svg

Vaata ka muuda