Tüves on samba keskmine osa, mis jääb baasi ja kapiteeli vahele. Tüves võib olla nii sile kui ka kannelüüridega kaunistatud. Tüves võib olla kogu pikkuses sama läbimõõduga, entaasiga või ülevalt või alt ahenenud.