Tüüfuseks ehk soetõveks nimetati mitut nakkushaigust, mis kulgevad kestva kõrge palaviku ja teadvuse hägunemisega.

Nüüd on selgunud, et tegu on eri haigustega, näiteks: