Tööohutus (ka töökaitse või tööturvalisus) on töökorralduslike abinõude ja tehnikavahendite süsteem sellise töökeskkonna seisundi saavutamiseks, mis võimaldab töötajal teha tööd oma tervist ohtu seadmata.[1]

Tööohutusnõuete eiramine võib kaasa tuua eluohtlike olukordade tekke. Antud pildil on AHHAA teadusteater, kus etendatakse ohtlikku olukorda tule käsitsemisel. Selliste situatsioonide esitamine nõuab eriti ranget ohutusnõuete täitmist.

Eestis sätestab töötervishoiu ja tööohutuse nõuded, töötervishoiu ja tööohutuse korralduse ettevõtte ja riigi tasandil ning vastutuse töötervishoiu ja tööohutuse nõuete rikkumise eest töötervishoiu ja tööohutuse seadus ja selle rakendusaktid.

Tööandja on kohustatud tagama tööohutuse nõuete täitmise igas tööga seotud olukorras, rakendama ennetustegevusi töökeskkonna riskide vältimiseks või vähendamiseks, jälgima tööohutuse olukorda ettevõttes, korraldama töökeskkonna riskianalüüsi töökeskkonna ohutegurite väljaselgitamiseks ning selle alusel koostama ja rakendama tegevuskava tööohutuse suurendamiseks.

Järelevalvet tööohutuse nõete täitmise üle teostab Tööinspektsioon.

Vaata ka

muuda

Viited

muuda

Välislingid

muuda