Sirge tõusunurgaks nimetatakse matemaatikas nurka abstsisstelje positiivse suuna ja sirge vahel. Nurk võetakse abstsisstelje kellaosuti liikumise vastassuunas.