Täistoonhelirida

Tervetoonhelirida ehk täistoonhelirida on muusikas võrdtempereeritud helisüsteemis helirida, mille eranditult kõigi järjestikuste helide intervall on suur sekund ehk tervetoon. Võrdtempereeritud helisüsteem sisaldab kahte komplementaarset tervetoonhelirida.