Suure Isamaasõja võidu medal

Suure Isamaasõja võidu medal oli Nõukogude Liidu autasu, mida jagati peale Teist maailmasõda nendele, kes olid sõjast osa võtnud Nõukogude poolel.

Medal jaguneb kahte liiki - üks, mis oli sõduritele ja teine vapratele töölistele. Sõduritele jagati 14 933 000 medalit ning vapratele töölistele jagati 16 096 750 medalit.

Sõdurite variant
Vaprate tööliste variant