Suur tasandik (inglise keeles Great Plains) on mägede-eelne lavamaa USA-s ja Kanadas Kaljumäestikust ida pool. Tasandiku kõrgus on umbes 700–1800 m üle merepinna, pikkus on umbes 3000 km ja laius 500–800 km.

Suure tasandiku kaart

Suurem jagu sellest on kaetud preeria, stepi ja rohtlaga. USA osariikidest jäävad Suure tasandiku alale Colorado, Kansas, Montana, Nebraska, New Mexico, Põhja-Dakota, Oklahoma, Lõuna-Dakota, Texas ja Wyoming, Kanada provintsidest Alberta, Manitoba ja Saskatchewan. Mõned geograafid arvavad Suure tasandiku hulka ka osa Mehhiko territooriumist, kuid paljud peavad piiriks Rio Grande jõge.

Nimetust "Suur tasandik" (Great Plains) kasutatakse Ameerika Ühendriikides, kirjeldamaks üht osa veelgi suuremast füsiograafilisest üksusest – Sisetasandikust (Interior Plains), mis hõlmab enamikku Põhja-Ameerika sisealadest. Seda tarvitatakse ka inimgeograafilise regiooni kohta, viidates tasandikuosariikidele (Plains States) või tasandikuindiaanlastele (Plains Indians).

Kanadas kasutatakse seda nimetust harva. Kanada loodusvarade amet peab Sisetasandikku üksuseks, mis koosneb reast omavahel seotud platoodest ja tasandikest. Ka "The Atlas of Canada" ei kasuta sellist nime nagu Great Plains. Kanada inimgeograafias tarvitatakse tavaliselt terminit preeria ning seda piirkonda tuntakse Preeriaprovintside (Prairie Provinces) nime all.