Sumbumus või sumbuvus (sumbetegur, sumbuvustegur, sumbumistegur) on sumbumisega võnkumisvõimelise süsteemi (näiteks pendli, elektrilise võnkeringi) dimensioonita tunnussuurus, mis iseloomustab süsteemi võnkumisel tekkivat energiakadu. Teiste definitsiooni järgi väljendab taː

  • füüsikas ‒ võnkumisvõimelises süsteemis tekkivat energiakadu;
  • tehnikas ‒ sidekanalis või sideaparatuuris leviva elektrisignaali võimsuse või pinge nõrgenemist.

Sumbumust mõõdetakse harilikult detsibellides.

Allikad muuda

  • Eesti entsüklopeedia", 8. kd, lk 694.